Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Wojewódzka Rada Zatrudnienia na temat aktualnych problemów regionu

Sytuacja na lokalnym rynku pracy, możliwości wsparcia dla grup zagrożonych bezrobociem oraz dyskusje i uchwały dotyczące opiniowania nowych kierunków kształcenia – takie tematy dominowały podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 18.02.2013, której członkowie spotkali się w siedzibie WUP w Katowicach.


Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

W dniach 11 – 12 lutego 2013 r. przedstawiciele wojewódzkich urzędów pracy spotkali się na pierwszych w tym roku obradach Konwentu  pod przewodnictwem Mieczysława Płanety – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Gośćmi Konwentu byli: Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Pan Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego oraz Pan Ireneusz Piętakiewicz – Dyrektor Departamentu Funduszy w Resorcie Pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Krzysztof Dzierwa - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego oraz Jarosław Wesołowski – Dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Środki Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych na rok 2013

5 lutego 2013 roku Uchwałą nr 240 / 229 / IV /2013 Zarządu Województwa Śląskiego został zatwierdzony podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013, przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie, które odbędzie 4-5 marca br. w Warszawie. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości zawiązania partnerstw w celu realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obok instytucji z Polski, w spotkaniu udział wezmą projektodawcy zagraniczni, m. in. ze Szwecji.


Projekty dla osób 30- i 50+ w ocenie Ministra

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zakończył nabór wniosków finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów dla osób młodych „30 minus” oraz dojrzałych „50 plus”.


Wsparcie dla osób zwalnianych z Fiat Auto Poland oraz firm kooperujących

W związku z informacją o zgłoszeniu zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland, które mają objąć w naszym województwie 1100 osób (spośród zgłoszonych 1450 pracowników, 350 to mieszkańcy Małopolski) z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach podjęto szereg działań zmierzających do złagodzenia skutków tej decyzji.Archiwum aktualności: