Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Zdjęcie

W dniach 11 – 12 lutego 2013 r. przedstawiciele wojewódzkich urzędów pracy spotkali się na pierwszych w tym roku obradach Konwentu  pod przewodnictwem Mieczysława Płanety – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Gośćmi Konwentu byli: Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Pan Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego oraz Pan Ireneusz Piętakiewicz – Dyrektor Departamentu Funduszy w Resorcie Pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Krzysztof Dzierwa - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego oraz Jarosław Wesołowski – Dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Minister Bieńkowska wypowiadała się między innymi na temat nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w tym Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020, z uwzględnieniem roli i zadań  wojewódzkich urzędów pracy. W nowej perspektywie finansowej nastąpi wzrost udziału środków funduszy strukturalnych zarządzanych na poziomie regionalnym, w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie on 75%.

Dyrektor Piętakiewicz, występujący w imieniu Sekretarza Stanu – Jacka Męciny,  omówił nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.  Ponadto, zaprezentował podział środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku, inne wydatki fakultatywne samorządów powiatowych i wojewódzkich oraz rozdysponowanie rezerwy Ministra na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Dokonano również podsumowania rocznego już funkcjonowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w strukturach WUP.