Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie, które odbędzie 4-5 marca br. w Warszawie. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości zawiązania partnerstw w celu realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obok instytucji z Polski, w spotkaniu udział wezmą projektodawcy zagraniczni, m. in. ze Szwecji.

Do udziału w Forum zapraszane są podmioty:
• planujące składanie wniosku w roku 2013,
• realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy.
O zakwalifikowaniu projektów na Forum decydować będzie również potencjał projektodawcy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lutego na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Forum, w tym wymagane przy zgłoszeniu załączniki (fiszka projektowa oraz formularz dotyczący potencjału projektodawcy), zamieszczone są poniżej.