Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Więcej informacji z tego działu znajdziesz
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 32 757 33 43,

Biurze Promocji Zatrudnienia
tel. 32 757 33 30

oraz w Wydziale Programów Rynku Pracy 
tel. 32 757 33 84

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Dla instytucji rynku pracy

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wydaje zawiadomienie o wpisie do rejestru. Wpis do w/w rejestru nie stanowi rekomendacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla instytucji szkoleniowej.
Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on
jawny i bezpłatny.
Zasoby bazy danych Rejestr Instytucji Szkoleniowych oraz formularz elektroniczny wniosku dostępne są pod adresem: www.ris.praca.gov.pl. i na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy.