Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

Kluczowym czynnikiem powodującym spadek bezrobocia są prace sezonowe i udział w aktywnych formach2013-04-09Nieznaczny spadek bezrobociaW czternastu województwach kraju, w tym także w Śląskiem zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Jak podaje MPiPS, o spadku bezrobocia zadecydował wzrost liczby wyłączeń z ewidencji, przy zmniejszonym napływie. Powodem wyłączeń były w głównej mierze podjęcia pracy, nastąpił również wzrost liczby osób bezrobotnych aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach aktywnych form.
2013-04-09Wkrótce ruszy „Automobilizacja”W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną branży motoryzacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z początkiem roku podjął pracę nad opracowaniem projektu systemowego, który pozwoli zwolnionym pracownikom powrócić na rynek pracy.
Posiedzenie otworzył Marszałek Mirosław Sekuła, Przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor WUP Mieczysław Płaneta2013-03-21Ostatnie posiedzenie WRZ w ramach kadencji 2009-2013- Rada Zatrudnienia, kojarzona zwyczajowo z budowaniem wsparcia dla tych, którym się na rynku pracy gorzej powodzi, powinna także myśleć przyszłościowo, by wspierać rozwój województwa w nowych kierunkach – podkreślał podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 20.03.2013 Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, wręczając jej członkom podziękowania za 4 lata pracy.
20 marca odbędzie się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie WRZ2013-03-07Wojewódzka Rada Zatrudnienia – opiniowanie kierunków kształceniaWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że do 11.03.2013 r. przyjmowane są wnioski do zaopiniowania przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.
Kobieta w przedszkolu to standard i stereotyp. Coraz częściej w tym zawodzie zatrudniają się panowie2013-03-05Zobacz jak się zmieniająCzy zawód ma płeć? Czy istnieje podział na męskie i kobiece zajęcia? Akcja „Historia pewnej zamiany..” pokazuje, że warto próbować swoich sił w każdej profesji, kierując się przede wszystkim własnym potencjałem, a stereotypy… należy odkładać na bok.
Celem spotkania było m.in. podpisanie umów w ramach poddziałania 6.1.32013-03-01Wspólne plany dają nowe możliwościDyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach spotkali się 1 marca w siedzibie urzędu, by wspólnie dyskutować o bieżących sprawach publicznych służb zatrudnienia oraz sytuacji na rynku pracy w regionie.


adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30