Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Środki Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych na rok 2013

Zdjęcie

5 lutego 2013 roku Uchwałą nr 240 / 229 / IV /2013 Zarządu Województwa Śląskiego został zatwierdzony podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013, przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013 przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy wynosi aktualnie 128 461 500,00 zł.

Podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2013 przeznaczonych na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy przedstawia  poniższa tabela