Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Nieznaczny spadek bezrobocia

Kluczowym czynnikiem powodującym spadek bezrobocia są prace sezonowe i udział w aktywnych formach

W czternastu województwach kraju, w tym także w Śląskiem zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Jak podaje MPiPS, o spadku bezrobocia zadecydował wzrost liczby wyłączeń z ewidencji, przy zmniejszonym napływie. Powodem wyłączeń były w głównej mierze podjęcia pracy, nastąpił również wzrost liczby osób bezrobotnych aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach aktywnych form.


Wkrótce ruszy „Automobilizacja”

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną branży motoryzacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z początkiem roku podjął pracę nad opracowaniem projektu systemowego, który pozwoli zwolnionym pracownikom powrócić na rynek pracy.


Ostatnie posiedzenie WRZ w ramach kadencji 2009-2013

Posiedzenie otworzył Marszałek Mirosław Sekuła, Przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor WUP Mieczysław Płaneta

- Rada Zatrudnienia, kojarzona zwyczajowo z budowaniem wsparcia dla tych, którym się na rynku pracy gorzej powodzi, powinna także myśleć przyszłościowo, by wspierać rozwój województwa w nowych kierunkach – podkreślał podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 20.03.2013 Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, wręczając jej członkom podziękowania za 4 lata pracy.


Zobacz jak się zmieniają

Kobieta w przedszkolu to standard i stereotyp. Coraz częściej w tym zawodzie zatrudniają się panowie

Czy zawód ma płeć? Czy istnieje podział na męskie i kobiece zajęcia? Akcja „Historia pewnej zamiany..” pokazuje, że warto próbować swoich sił w każdej profesji, kierując się przede wszystkim własnym potencjałem, a stereotypy… należy odkładać na bok.


Wspólne plany dają nowe możliwości

Celem spotkania było m.in. podpisanie umów w ramach poddziałania 6.1.3

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach spotkali się 1 marca w siedzibie urzędu, by wspólnie dyskutować o bieżących sprawach publicznych służb zatrudnienia oraz sytuacji na rynku pracy w regionie.


Pierwsza transza z rezerwy rozdana

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu oceny wniosków na finansowanie programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia:, które zostały złożone przez powiatowe urzędy pracy. Siedem z naszego regionu otrzyma środki na realizację projektów.Archiwum aktualności: