Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3003/200/IV/2012 z dnia 29 października 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 oraz konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2 i 9.6.1 PO KL

W okresie od 1.10.2012 r. do 31.10.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 22 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 9.6.1.


Jak pomagać w planowaniu kariery – zapraszamy na szkolenie

Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach organizuje 28 listopada bezpłatne szkolenie „Planowanie kariery zawodowej”, skierowane do partnerów rynku pracy województwa śląskiego – instytucji świadczących niekomercyjne usługi na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 


Termin poinformowania o wynikach oceny merytorycznej – III runda konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK termin poinformowania Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach  Komisji Oceny Projektów dot. III rundy konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2012 zostaje przedłużony z 10 dni od daty zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów do 15 dni, tj. do dnia 6.11.2012 r.
Archiwum aktualności: