Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Wojewódzka Rada Zatrudnienia na temat aktualnych problemów regionu

Sytuacja na lokalnym rynku pracy, możliwości wsparcia dla grup zagrożonych bezrobociem oraz dyskusje i uchwały dotyczące opiniowania nowych kierunków kształcenia – takie tematy dominowały podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 18.02.2013, której członkowie spotkali się w siedzibie WUP w Katowicach.

To jedno z ostatnich posiedzeń w takim składzie. W marcu ubiega czteroletnia kadencja obecnej WRZ, która jest organem doradczym Marszałka w zakresie polityki rynku pracy. Podczas spotkania, które otworzył Przewodniczący Rady Krzysztof Dzierwa oraz przedstawiciele Dyrekcji WUP, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi rynku pracy, w szczególności w kontekście podsumowań 2012 roku. Na spotkanie zaproszony został również przedstawiciel Fiat Auto Poland – Włodzimierz Galas, który złożył krótkie sprawozdanie na temat przebiegu zwolnień grupowych w tyskiej fabryce, potwierdzając odejście z firmy 972 osób, w tym 701 z województwa śląskiego.
- Kolejne osoby z przewidzianych 1450 odejdą 15 marca, więcej zwolnień w grupie Fiata nie przewidujemy. Wysokość opraw jest dosyć atrakcyjna, natomiast sami pracownicy nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia u innego pracodawcy – odpowiadał na pytania przedstawiciel Fiata w Tychach.
O dotychczasowych działaniach WUP ukierunkowanych na łagodzenie skutków kryzysu w branży motoryzacyjnej, w szczególności dotyczących wsparcia dla osób zwalnianych z tyskiej fabryki i firm kooperujących poinformował uczestników Wicedyrektor Tomasz Górski oraz kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy – Paweł Durleta, wyjaśniając zasady udzielania pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, o którą będziemy się ubiegać w najbliższych miesiącach. Ostatnia prezentacja dotyczyła konkursów w ramach PO KL zaplanowanych na ten rok przez WUP w Katowicach.
Podczas posiedzenia zaopiniowano pozytywnie uchwałami ponad 60 wniosków dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia. Tak duża aktywność placówek oświatowych zapewni w kolejnym roku szkolnym znacznie bogatszą ofertę edukacyjną i dodatkowe możliwości kształcenia. Ostatnie posiedzenie WRZ w ramach kadencji 2009-2013 zaplanowano na marzec.