Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Rozmowy w podregionach rozpoczęte

Sytuacja na rynku pracy, główne problemy dotyczące aktywizacji bezrobotnych w powiatach, środki z Funduszu Pracy oraz umiejętne gospodarowanie finansami urzędów to tematy, które zostały podjęte podczas spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (19.09.2012) z udziałem Marszałka Mariusza Kleszczewskiego, Dyrektora WUP w Katowicach Mieczysława Płanety, Przewodniczącego Krajowego Konwentu Dyrektorów PUP – Jerzego Kędziory oraz przedstawicieli służb zatrudnienia z Częstochowy, Lublińca i Kłobucka. 


Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2553/187/IV/2012 z dnia 18 września 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


Badanie ewaluacyjne dotyczące wsparcia dla osób 45+, 50+, 55+ w ramach PO KL

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Badanie skuteczności i efektywności wsparcia osób 45+, 50+, 55+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie śląskim”. Badanie zostanie przeprowadzone przez niezależnych ewaluatorów z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z siedzibą w Poznaniu.Archiwum aktualności: