Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2553/187/IV/2012 z dnia 18 września 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

 

Lista rankingowa - pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe - pdf

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK, pisma informujące Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012, będą wysyłane sukcesywnie do dnia 01.10.2012 r., z uwagi na konieczność przygotowania dużej ilości kserokopii kart ocen merytorycznych.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Sporządziła: Małgorzata Tomaszewska