Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Zajęcia pozalekcyjne w kontekście stawek jednostkowych

Zapisy ujęte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskazują, że stawki jednostkowe dotyczą wyłącznie szkoleń – zgodnie z rodzajem wsparcia wskazanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Opisywane kryterium horyzontalne nie znajduje zatem zastosowania w przypadku rozliczania zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych i/lub wyrównawczych (zakres usługi nie jest zgodny z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych).


Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów wraz z zestawieniem wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach IV rundy konkursu nr 3/POKL/8.1.1/2012

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach IV rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 rozpoczyna się w dniu 18 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach IV rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 w okresie od 6 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012r.  wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie, które zostaną przekazane na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) jako poprawne formalnie.


Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów – w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w dniu 13 września 2012 r. rozpocznie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od oceny merytorycznej, na które zostało przekazanych łącznie 40 wniosków o dofinansowanie.


Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów – III runda konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2012

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 rozpoczyna się w dniu 18 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie z czego 10 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) jako poprawne formalnie oraz 1 wniosek, który do dnia dzisiejszego, tj. 13 września 2012 r. znajduje się w uzupełnieniu.


Lista rankingowa wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2488/185/IV/2012 z dnia 11 września 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Lista rankingowa wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2487/185/IV/2012 z dnia 11 września 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.1/2012 dla Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych” Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: