Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Informacja dla Beneficjentów Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL

Mając na uwadze sprawną realizację zadań wykonywanych przez pracowników Zespołu ds. Kontroli w Katowicach, uprzejmie informujemy, iż z pracownikami w/w Zespołu w sprawach dotyczących realizacji projektów w ramach Działania 6.2 PO KL oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL można kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00.


Aplikacja PEFS 2007 - Walidator w wersji 2.0

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POKL udostępniła aplikację PEFS 2007 – Walidator w wersji 2.0, w której poprawione zostały błędy zidentyfikowane w trakcie korzystania z oprogramowania. W aplikacji w wersji 2.0 nie zostały zmienione żadne funkcjonalności. Przedmiotowe narzędzie obsługuje wyłącznie Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0.


Nieograniczona energia do życia sprawdza się w pracy

Pod takim hasłem Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął kampanię promującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych w województwie śląskim. Pięć różnych osób, pięć różnych historii, ta sama idea i cel.  Bohaterowie kampanii – Karolina Kozłowska, Krzysztof Wostal, Magdalena Kulus, Marcin Michalik i Piotr Czarnota będą przekonywać, że nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności można efektywnie łączyć  pracę zawodową z pasją oraz obowiązkami rodzinnymi.


Informacja w sprawie wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) oraz Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymane przez beneficjenta środki na dofinansowanie projektu w ramach PO KL nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż związane z realizacją projektu. W przypadku stwierdzenia np. „pożyczania” pieniędzy w celu dokonania płatności związanych z bieżącą działalnością beneficjenta, w tym innych projektów, środki te uznawane są jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.


Informacja o rozpoczęciu posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach IV rundy konkursu otwartych nr 3/POKL/8.1.1/2012

W związku z harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach PO KL na rok 2012 oraz obligatoryjnym terminem zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach IV rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012, wynikającym z Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów planowane jest w następującym terminie:

- IV runda konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 w dniu 18 września 2012 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1, Działania 6.2, Poddziałania 8.1.1 oraz konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.3

W okresie od 01.08.2012 r. – 31.08.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1, 3 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Działania 6.2, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.3.


Lista rankingowa wniosków w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2394/182/IV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: