Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Termin poinformowania o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK, termin poinformowania Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dot. konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012, zostaje przedłużony o 7 dni, tj. do dnia 21.09.2012 r.


Przesuniecie przedmiotowego terminu spowodowane jest względami proceduralnymi.

Pisma informujące Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2012, zgodnie z listą rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego, będą wysyłane sukcesywnie do dnia 01.10.2012 r., z uwagi na konieczność przygotowania dużej ilości kserokopii kart ocen merytorycznych.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

Sporządziła: Agnieszka Słącz