Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektów w ramach konkursu 2/POKL/9.6.3/2012 przewidziano kwotę 800 000,00 PLN.


Trwają konkursy otwarte w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że trwają konkursy otwarte na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 2 000 000 zł;
- konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012 - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 10 000 000 zł.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

20 września w Ustroniu  odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, podczas którego dyskutowano między innymi o sytuacji na śląskim rynku pracy oraz konieczności zdynamizowania działań, zmierzających do aktywizacji bezrobotnych w naszym województwie. 


Europejski Dzień Pracy

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES oraz Komisja Europejska zapraszają pracodawców i osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w Europejskim Dniu Pracy w Brukseli w sobotę, 6 października br. Wydarzenie odbywa się równocześnie w dwóch formach: stacjonarnej (na miejscu w Brukseli) oraz online poprzez stronę http://europeanjobdays.eu/brussels/pl

europeanjobdays

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów – konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012 rozpoczęło się w dniu 24 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012 wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie, z czego 10 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (8 wniosków jest poprawnych formalnie, natomiast 2 wnioski znajdują się uzupełnieniu).


Lista rankingowa wniosków w ramach II rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2606/188/IV/2012 z dnia 20 września 2012 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Lista rankingowa wniosków w ramach III rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2605/188/IV/2012 z dnia 20 września 2012 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: