Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Jaki jest regionalny rynek pracy?

O kierunkach rozwoju, potencjale i pożądanych zmianach na rynku pracy w województwie śląskim można będzie dyskutować 14 grudnia z ekspertami podczas konferencji „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych”, którą organizuje Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3202/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3204/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2012 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Listy rankingowe wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3197/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, skierowanych w min. 60% do osób niepełnosprawnych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2012 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


Informacja o rozpoczęciu posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach VI rundy konkursu otwartych nr 3/POKL/8.1.1/2012

W związku z harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach PO KL na rok 2012 oraz obligatoryjnym terminem zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach VI rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012, wynikającym z Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów planowane jest w następującym terminie:
- VI runda konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 w dniu 21 grudnia 2012 r.


Zamknięcie konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2012 oraz 3/POKL/8.1.1/2012

Informujemy, że decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs, z dniem 23 listopada 2012 r. zostaną zamknięte konkursy nr 1/POKL/8.1.2/2012 oraz 3/POKL/8.1.1/2012.
Przedmiotowa decyzja wynika z faktu, iż łączna wartość złożonych wniosków w ramach poszczególnych konkursów przekracza 100% dostępnej alokacji przeznaczonej na w/w konkursy.

 Archiwum aktualności: