Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3204/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2012 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe – pdf
                       

Sporządził: Michał Krawczyk