Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Jaki jest regionalny rynek pracy?

O kierunkach rozwoju, potencjale i pożądanych zmianach na rynku pracy w województwie śląskim można będzie dyskutować 14 grudnia z ekspertami podczas konferencji „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych”, którą organizuje Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Wydarzenie jest podsumowaniem projektu systemowego w ramach poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który składały się trzy badania dotyczące m.in. ofert szkoleniowych, inwestycji w kształceniu ustawicznym, działań prowadzonych na rzecz osób w trudnej sytuacji na śląskim rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości. Adresatami konferencji są przede wszystkim przedstawiciele instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy oraz inne podmioty kreujące rynek pracy w naszym regionie.

Zgłoszenia przejmowane są do 10.12.2012 r. Konferencja odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego UM przy ul. Ligonia 46 w godz. 10.30-14.30. Program i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Oprac. P. Cius