Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3202/205/IV/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe – pdf                                                                     

Sporządziła: Katarzyna Pieter