Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla instytucji rynku pracy /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wydaje zawiadomienie o wpisie do rejestru. Wpis do w/w rejestru nie stanowi rekomendacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla instytucji szkoleniowej.
Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on
jawny i bezpłatny.
Zasoby bazy danych Rejestr Instytucji Szkoleniowych oraz formularz elektroniczny wniosku dostępne są pod adresem: www.ris.praca.gov.pl. i na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy.