Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Aktualizacja danych instytucji szkoleniowych - 2013 rok

W związku z obowiązkiem informowania przez instytucję szkoleniową o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym (§ 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie MGiP z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje:

Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru powinna złożyć w okresie od 1 do 31 stycznia 2013 roku:

  • oświadczenie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej - wzór poniżej
  • wniosek o kontynuację działalności (nowa wersja obowiązująca od 1.01.2013r.), aktualizując dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru, wypełniony w  aplikacji elektronicznej (banerze):
 logoRIS

Wypełnione oświadczenie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej oraz podpisany wydruk wniosku aktualizacyjnego wypełnionego w aplikacji elektronicznej należy przesłać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy – ul. Kościuszki 30, 
    40-048 Katowice z dopiskiem: Aktualizacja wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
  • drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla RIS (dotyczy wyłącznie posiadaczy podpisu elektronicznego).

lub złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy pok. 210, II piętro,

Instytucje szkoleniowe, które nie dokonają aktualizacji w podanym terminie zostaną wykreślone z rejestru instytucji szkoleniowych.

Ponadto informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od roku 2012 nie wystawia pisemnych potwierdzeń aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych na kolejny rok kalendarzowy, gdyż prowadzenie Rejestru w formie elektronicznej umożliwia sprawdzanie statusu instytucji poprzez wyszukanie jej w elektronicznej bazie. Tym samym  nie ma potrzeby posiadania pisemnego potwierdzenia zaktualizowania danych przez WUP.

Wyjaśnienie niniejszej kwestii przedstawił Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej  w piśmie o numerze DPR-II-40453-11-PN/10 z dnia 26.04.2010 roku – do pobrania:  http://www.psz.praca.gov.pl - pliki do pobrania: Potwierdzanie aktualności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych