Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla instytucji rynku pracy /

Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego

Centrum metodyczne poradnictwa zawodowego

W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach działalność metodyczna w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego realizowana jest przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną - Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego.

Podstawowym celem podejmowanych działań jest rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych specjalistów służb zatrudnienia, a w konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działalność metodyczna w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej realizowana jest poprzez:

  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie realizacji przedsięwzięć służących podnoszeniu jakości usług służb zatrudnienia oraz instytucji partnerskich rynku pracy działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • prowadzenie szkoleń trenerskich dla liderów klubów pracy nadających uprawnienia do prowadzenia trzytygodniowego szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
  • określanie modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania informacji i poradnictwa zawodowego;
  • diagnozowanie potrzeb w zakresie metod i technik poradnictwa zawodowego;
  • gromadzenie i katalogowanie materiałów związanych z metodyką poradnictwa zawodowego oraz z psychologicznymi metodami diagnozowania;
  • pozyskiwanie i wdrożenie autotestów wykorzystywanych w ocenie przydatności zawodowej;
  • tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego

W 2013 roku planowane są do realizacji następujące szkolenia:

Celem podniesienia jakości usług służb zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy działających na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego realizuje przedsięwzięcia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów pracy i tym samym zapewnienie większej skuteczności podejmowanych działań wobec klientów urzędów.

 

1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb
    zatrudnienia - zaplanowano następujące szkolenia:

a) dla doradców zawodowych:

-  Kreowanie wizerunku zawodowego
-  Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
-  Kreatywne myślenie w rozwiązywaniu problemów zawodowych
-  Kurs inspiracji

b) dla liderów klubu pracy:

-  Psychologiczne aspekty pracy lidera klubu pracy
-  Praca z grupą jako element pracy lidera klubu pracy

c) dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

-  Praca z klientem niepełnosprawnym

d) dla pracowników zajmujących się promowaniem przedsiębiorczości wśród osób
    bezrobotnych i poszukujących pracy:

-  Wprowadzenie do samozatrudnienia

2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych partnerów rynku pracy - zaplanowano
   następujące szkolenia:

-  Wprowadzenie do samozatrudnienia
-  Praca z trudnym klientem – konstruktywna komunikacja, asertywność

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego tel. 32 757 33 43