Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Rozmowy w podregionie katowickim

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie na temat sytuacji na rynku pracy w wybranych powiatach, w ramach cyklu zainicjowanego we wrześniu przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2913/198/IV/2012 z dnia 23 października 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Ostrzeżenie! Przestrzegamy przed odpłatnym nabywaniem materiałów dotyczących PO KL

W związku z pojawiającymi się informacjami nt. osób / podmiotów, które - powołując się na Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - oferują odpłatnie materiały informacyjne oraz dokumenty związane z procedurą aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowczo zaprzeczamy jakimkolwiek związkom z takim pośrednictwem. Usługodawca taki nie działa na zlecenie, ani w porozumieniu z ww. instytucją.


Lista rankingowa wniosków w ramach III rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2911/198/IV/2012 z dnia 23 października 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach III rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


Środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012

Na podstawie wstępnych informacji otrzymanych od Instytucji Zarządzającej PO KL Instytucja Wdrażająca informuje, że w bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, nie przewiduje się wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.Archiwum aktualności: