Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach V rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012

W związku z harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach PO KL na rok 2012 oraz obligatoryjnym terminem zwołania pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów, wynikającym z Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach V rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012 planowane jest na dzień 19 grudnia 2012 r.


Eksperci dla agencji zatrudnienia

8 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, odbyło się spotkanie informacyjne „Funkcjonowanie agencji zatrudnienia w świetle obowiązujących przepisów”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów świadczących usługi oraz zamierzających świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej. 

Zmiana terminu przechowywania dokumentacji ZPORR

Instytucja Zarządzająca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 informuje, że termin przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu został przedłużony:
- dla Europejskiego Funduszu Społecznego - do 31 grudnia 2014 r.,
- dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - do 25 czerwca 2015 r.Archiwum aktualności: