Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Wojewódzka Rada Zatrudnienia – opiniowanie kierunków kształcenia

Zdjęcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że do 11.03.2013 r. przyjmowane są wnioski do zaopiniowania przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

Najbliższe posiedzenie WRZ odbędzie się 20.03.2013, a przedmiotem obrad będzie m.in. zaopiniowanie co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosków Zgodnie z art. 39, ust. 5 Ustawy o systemie oświaty Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy. Z uwagi na konieczności przygotowania i przedłożenia członkom WRZ zbiorczych danych dla województwa śląskiego, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, dotyczących podaży i popytu na poszczególne zawody, w których zamierzają kształcić szkoły, na najbliższe posiedzenie skierowane zostaną tylko te wnioski, które wpłynęły do Urzędu do 11.03.2013 r.