Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1532/56/IV/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2011"

Piąta, tegoroczna edycja konkursu na dobre praktyki Europejskich Funduszy Strukturalnych rusza już teraz. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Centrum Projektów Europejskich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a jego adresatami są projektodawcy korzystający ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego dla Działania 6.2 oraz dla Poddziałania 8.1.1 i Poddziałania 8.1.2 POKL

W okresie od 01.05.2011 r. – 31.05.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 3 umowy na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Działania 6.2, 17 umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.2.


Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 3/POKL/8.1.2/2010

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1468/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 3/POKL/8.1.2/2010 dla Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: