Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2011"

Piąta, tegoroczna edycja konkursu na dobre praktyki Europejskich Funduszy Strukturalnych rusza już teraz. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Centrum Projektów Europejskich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a jego adresatami są projektodawcy korzystający ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konkursie, prowadzonym na zlecenie MRR przez Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS, promowane będą takie rozwiązania, dzięki którym beneficjenci uzyskali wartościowe wsparcie, projekty które dały beneficjentom wymierne i trwałe korzyści.

W 2011 roku promowane będą rozwiązania i praktyki zaliczające się do następujących kategorii:

  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • zasada równości szans płci,
  • integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw,
  • wsparcie osób powyżej 50 roku życia.

Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przysyłać do 31 sierpnia 2011 r. na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39a,
02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs "Dobre praktyki EFS 2011".

Wyniki konkursu poznamy przed 31 października 2011 r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu i na stronach portalu Funduszy Europejskich

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

sporządziła: Aleksandra Skalec