Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3039/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012 dla Poddziałania 8.1.3  „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ", Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Lista rankingowa wniosków w ramach IV rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3036/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r., Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznanie dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach IV rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotowe listy.


Lista rankingowa wniosków w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3037/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Trwają konkursy otwarte w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że trwają konkursy otwarte na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2012 - aktualna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 832 695,90 zł;
- konkurs nr 1/POKL/8.1.2/2012 - aktualna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 8 474 497,91 zł.


Agencje zatrudnienia od A do Z

Zapraszamy na spotkanie informacyjne „Funkcjonowanie agencji zatrudnienia w świetle obowiązujących przepisów”, które odbędzie się 8 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. 


Archiwum aktualności: