Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3039/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012 dla Poddziałania 8.1.3  „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ", Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf

Sporządziła: Katarzyna Pieter