Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3037/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe – pdf

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK termin wysłania pism do Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach  Komisji Oceny Projektów dotyczący III rundy konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2012 z przyczyn formalno-prawnych zostaje przedłużony o 3 dni robocze, tj. do dnia 9.11.2012 r.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.            

Sporządził: Piotr Kotania