Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Kilka kroków do kariery

W rolnictwie

Najlepszy temat do porannej kawy? Twoja Kariera. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wspiera aktywnych na rynku pracy. Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu – zapytaj ekspertów, jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia, gdzie uzyskasz wsparcie w zawodowym rozwoju. Przeczytaj nasze porady i zacznij działać już dziś.


Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3408/212/IV/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Lista rankingowa wniosków w ramach V rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3409/212/IV/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach V rundy konkursu otwartego nr 3/POKL/8.1.1/2012 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych

Ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, inspirowanie do przełamywania stereotypów i poszukiwania rozwiązań, zmierzających do  ułatwienia aktywnego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia.


Outplacement – koło ratunkowe w niepewnej sytuacji na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję „Outplacement = satysfakcjonująca kontynuacja kariery zawodowej”, która odbędzie się 18 grudnia na Wydziale Teologicznym UŚ (ul. Jordana 18), podczas której dowiemy się m.in. na co może liczyć pracownik w obliczu zwolnień grupowych oraz jak wygląda wsparcie instytucjonalne osób pozostających bez zatrudnienia. Archiwum aktualności: