Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków ocenionych procedury odwoławczej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1635/57/IV/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego: Śląskie Wyzwania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza otwarty nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego „Śląskie Wyzwania”.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2011 – 2014. Projekt będzie realizowany w ramach tematu: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Cel partnerstwa, cel projektu, zakres tematyczny partnerstwa oraz wymogi formalne i merytoryczne dotyczące potencjalnego partnera wskazano w Regulaminie otwartego naboru na partnera projektu.Oferty należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2011 roku, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice. Decyduje data wpływu oferty do WUP w Katowicach.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 i 9.3 oraz dla Poddziałania 6.1.1, 8.1.1 i 8.1.2 PO KL

W okresie od 1.06.2011 r. do 30.06.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 12 umów na realizację projektów w ramach konkursu otwartego dla Działania 6.2, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Działania 9.3, 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 6.1.1, 16 umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.2.


Rozmawiajmy o problemach rynku pracy

23 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. "Rozmawiajmy! - dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy". W spotkaniu uczestniczyli: Philip O`Connor - reprezentant irlandzkiej instytucji - Dublin Employment Pact (DEP), dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu.Archiwum aktualności: