Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Subsydiowane zatrudnienie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

W związku z licznymi pytaniami, które pojawiły się podczas spotkań informacyjnych dotyczących zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuję, że pojęcie subsydiowanego zatrudnienia należy rozumieć zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Ogólnopolski konkurs na partnerstwo społeczno-prywatne

28 czerwca br. rozpoczął się ogólnopolski konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne, organizowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek EFS. Szczegółowe informacje o konkursie Można poznać klikając na poniższy baner.


Konkurs filmowy

Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” z siedzibą w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie  filmowym pt. „ Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie”. Konkurs kierowany jest do twórców, bohaterów i podmiotów zamawiających materiały filmowe związane z rozwojem wspólnot lokalnych w oparciu
o podmioty ekonomii społecznej, z rozwojem i funkcjonowaniem oraz promowaniem ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.Interpretacja szczegółowego kryterium dostępu nr 3 w konkursie nr 1/POKL/6.1.1/2011

Nawiązując do kwestii problemowych poruszonych w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 12 lipca 2011 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyjaśnia, że w kryterium dostępu nr 3 w konkursie nr 1/POKL/6.1.1/2011 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych należy odnosić do definicji wskazanej w "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL" w zakresie punktu 3.2.1 wniosku. Zgodnie z tym dokumentem, długotrwale bezrobotny to "bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych".


Informacja nt. szczegółowego kryterium dostępu odnośnie efektywności zatrudnieniowej

W związku z licznymi pytaniami Wnioskodawców dotyczącymi szczegółowego kryterium dostępu odnośnie efektywności zatrudnieniowej, IOK informuje, iż zgodnie z zapisami PD na rok 2011 kryterium to stosuje się do wniosków składanych w ramach 4 typu projektów wskazanych w rozdziale I niniejszej dokumentacji w zakresie : staże, praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia.Archiwum aktualności: