Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa ofert współpracy w ramach Otwartego naboru na Partnera do projektu innowacyjnego testującego wdrażanego w trybie systemowym pt. Śląskie Wyzwania

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2011 r. Protokołu z prac Komisji Konkursowej, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje Listę rankingową ofert współpracy w ramach Otwartego naboru na Partnera w celu wspólnej  realizacji Projektu innowacyjnego testującego wdrażanego w trybie  systemowym pt. "Śląskie Wyzwania" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


Lista rankingowa wniosków w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2064/68/IV/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Termin poinformowania wnioskodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK termin poinformowania Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach  Komisji Oceny Projektów dot. I rundy konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2011 zostaje przedłużony z 10 dni od daty zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów do 15 dni tj. do dnia 12.08.2011r.


Lista rankingowa wniosków

Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2010Archiwum aktualności: