Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Analizy

Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim

według stanu na 31 marca 2013 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu marca 2013 roku wyniosła 225 399 osób i była o 1,4 tys. osób mniejsza niż w miesiącu poprzednim (tj. o 0,6%).


Lista zawodów refundowanych

Aktualny „Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.