Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Zasiłek dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów przepracowanych za granicą

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnionych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii

1. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym miejscu zamieszkania.

3. Wykaz okresów zaliczanych warunkujących nabycie prawa do zasiłku sporządzony przez PUP.

4. Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnione za granicą tj. :

   • a) kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, formularza E301/U1 potwierdzającego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnione za granicą.
   • lub jeśli Wnioskujący nie dysponuje formularzem E301/U1:
   •  

   • Na podstawie tych dokumentów Wojewódzki Urząd Pracy wystąpi do instytucji właściwej za granicą o wydanie formularza typu SED potwierdzającego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnione za granicą.

5. Oświadczenie o sposobie rozwiązania ostatniego stosunku pracyw sytuacji jeśli został on rozwiązany w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, a na formularzu E301/U1 w punkcie dotyczącym sposobu rozwiązania ostatniego stosunku pracy zaznaczono opcję „other” (w przypadku formularza U1 jest to punkt 3.7, a w przypadku formularza E301 punkt 5.1.)

6. W przypadku jeżeli ostatni okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek nie został spełniony w Polsce – oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania w czasie pracy za granicą.