Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Skład osobowy WRZ

W skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach na kadencję 2009-2013 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych

 1. Przewodniczący WRZ - Krzysztof Dzierwa - reprezentujący Stowarzyszenie REDA w Jaworznie
 2. Wiceprzewodniczący WRZ - Prof. dr hab. Andrzej Rączaszek - reprezentujący Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

pozostali członkowie Rady:

3. Eugeniusz Adamiec- Śląskie Cech Rzemieślników i Wędliniarzy w Katowicach zrzeszony w Związku Rzemiosła Polskiego
4. Ewa Chrost - przedstawiciel wojewody
5. Marian Ormaniec - Śląska Izba Rolnicza
6. Piotr Duda -  NSZZ "Solidarność"- Region Śląsko-Dąbrowski
7. Adam Honisz - Forum Związków Zawodowych
8. Artur Jasionek - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej
9. Henryk Moskwa - Rada OPZZ Województwa Śląskiego
10. Zbigniew Krówka - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "PROGRES" w Żorach
11. Antoni Opidowicz - Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Pomiędzy Kantonem ST. Gallen- Szwajcaria a Gminami i Powiatami Polski Południowej z siedzibą w Grodźcu Śląskim
12. Andrzej Piętka - Śląski Związek Pracodawców Prywatnych zrzeszony w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
13. Jan Strzyż - Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego zrzeszony w Konfederacji Pracodawców Polskich
14. Bogdan Wieczorek - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
15. Henryk Zając - Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
16 Janina GAJDA – Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie