Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt parnerski pn. "Move free and prosper?!"

Grupa partnerska:

  • Ttg team training GmbH – Koordynator projektu (Niemcy):
    firma zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych i szkoleniowych, organizacją kursów językowych, interkulturowych i integracyjnych, a także dostarczaniem usług doradczych i coachingu. Grupę docelową działań stanowią głównie osoby poszukujące pracy, imigranci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
  • Meath Community, Rural and Social Development Partnership Limited – Partner projektu (Irlandia):
    organizacja typu non-profit realizująca szereg projektów i programów nakierowanych na rozwój społeczności lokalnej. Oferowane usługi to między innymi: wsparcie i rozwój mikroprzedsiębiorczości, usługi z zakresu doradztwa i mentoringu dla osób poszukujących pracy, szkolenia dla lokalnych pracodawców i pracowników, programy stażowe dla pracowników z niskimi kwalifikacjami oraz poszukujących pracy, podstawowe programy szkoleniowe dla samotnych rodziców, migrantów, rodzin z niskimi dochodami,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Partner projektu (Polska): jednostka organizacyjna samorządu województwa śląskiego realizująca zadania w zakresie polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania działań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w wojewódzkie śląskim.
  • Hüyük Provincial National Education (Turcja) – instytucja publiczna odpowiedzialna za planowanie i koordynowanie systemu edukacji i szkoleń w regionie Hüyük (szkoły podstawowe, średnie, edukacja osób dorosłych). Instytucja organizuje seminaria i konferencje dla nauczycieli i uczniów, odpowiada za przygotowanie i wdrożenie rozwiązań w obszarze edukacji.

Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej może podjąć zatrudnienie w dowolnie wybranym kraju członkowskim na takich samych warunkach, bez względu na przynależność państwową. Na przestrzeni ostatnich 40 lat nastąpił rozwój i wzrost swobodnego przepływu pracowników, który przyczynił się do wypracowania koncepcji jednolitego rynku oraz do społecznej, ekonomicznej i kulturowej integracji pracowników migrujących w obrębie państw członkowskich.

Projekt partnerski "Move free and prosper?!" ma na celu wypracowanie sprawnego systemu wsparcia informacyjnego dla osób, które zamierzają skorzystać z prawa do podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między krajami uczestniczącymi w projekcie z zakresu problematyki projektu. Realizacja działań ma na celu wypracowanie wsparcia dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację omawianego procesu, w szczególności chodzi o wsparcie integracji w nowym środowisku pracy oraz w ramach systemu szkoleń zawodowych. Osoby o niskich kwalifikacjach oraz poszukujące pracy często biorą pod uwagę uwarunkowania i wymagania europejskiego rynku pracy jedynie w ograniczonym zakresie. Wskutek tego popyt na ich kwalifikacje może być większy w innych krajach niż tych będących przedmiotem zainteresowania.  Kolejny problem dotyka pracowników, którzy podjęli zatrudnienie poza granicami kraju. Polega on na mniejszym uczestnictwie w systemie szkoleń zawodowych w porównaniu do rodzimych pracowników. Osoby migrujące są często w gorszej sytuacji z powodu braku wiedzy na temat oferowanych usług doradczych oraz dostępnych szkoleń. Obserwowane zmiany demograficzne, w tym zmniejszająca się liczba osób czynnych zawodowo i niedobór wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że konieczne jest podjęcie działań sprzyjających i wzmacniających swobodny przepływ pracowników.

Rezultatem projektu będzie podręcznik z zakresu swobodnego przepływu pracowników w odniesieniu do aktualnej sytuacji w krajach uczestniczących w projekcie oraz praktycznych wskazówek dla osób poszukujących pracy, instytucji szkoleniowych, publicznych służb zatrudnienia. Chodzi o wsparcie informacyjne wszystkich stron zaangażowanych w proces, w celu lepszej i sprawniejszej integracji migrantów w nowym środowisku pracy i systemie szkoleń zawodowych. Projekt ma na celu analizę wszystkich etapów związanych z migracją zarobkową - pomoc w przygotowaniach przed wyjazdem, integracja na rynku pracy i w systemie edukacyjnym kraju docelowego, wsparcie po powrocie do kraju.

Projekt realizowany będzie 24 miesiące w latach 2011-2013.

I raport z wymiany doświadczeń w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Move free and prosper?!”pdf

II raport z wymiany doświadczeń w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Move free and prosper?!”pdf

 


leonardo_rgb

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.