Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po 1 stycznia 2012 roku

W związku ze zmianami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. struktury terenowe, zakres zadań i pracowników Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejmują marszałkowie województw z dniem 01.01.2012 r. Jednostkami, które przejmą struktury terenowe FGŚP w całym kraju są wojewódzkie urzędy pracy – w przypadku naszego regionu będzie to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Siedziba funduszu pozostaje bez zmian - ul. Floriana 7, Katowice. Realizacja zadań – głównie dokonywanie wypłat świadczeń należnych pracownikom, od 01.01.2012 roku przebiegać będzie tak samo, jak dotychczas. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych, wypłaty świadczeń pracowniczych w warunkach niewypłacalności pracodawcy oraz trybu ubiegania się o ich zaspokojenie ze środków Funduszu można znaleźć na stronie www.fgsp.gov.pl oraz pod numerem telefonu katowickiego oddziału (032) 297-20-26. Wnioski, dokumenty i korespondencję związaną z wypłatą świadczeń ze środków FGŚP należy kierować pod dotychczasowy adres.