Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Analizy

Analizy i badania

Wyniki badań i analiz

Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach opracowuje pogłębione analizy oparte na danych statystycznych, które ułatwiają kreowanie polityki rynku pracy oraz promują działania w obszarze łagodzenia skutków bezrobocia.

Wydział prowadzi również badania wśród wyodrębnionych grup bezrobotnych i pracodawców na temat wybranych zagadnień rynku pracy.


Załącznik Staże – efektywny instrument aktywizacji bezrobotnych [967 kB]
Załącznik Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy - problemy edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego [1803 kB]
Załącznik Potrzeby edukacyjne bezrobotnej młodzieży [1309 kB]
Załącznik Potrzeby edukacyjne śląskich bezrobotnych. Badanie sondażowe [1138 kB]
Załącznik Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2012 roku [670 kB]
Załącznik Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w województwie śląskim. Analiza statystyczna. 2005 - 31.10.2012 [1052 kB]
Załącznik Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim [151 kB]
Załącznik Rynek pracy w województwie śląskim 2011 r. [2710 kB]
Załącznik Analiza sytuacji na wojewódzkim rynku pracy; ujęcie przekrojowe, lata 2009-2012. [608 kB]
Załącznik Syntetyczna informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2011r. [393 kB]
Załącznik Niepełnosprawni w województwie śląskim. Stan na 30.06.2011r. [850 kB]
Załącznik Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w 2010 roku [1389 kB]
Załącznik Rynek pracy w województwie śląskim w 2010 roku [1360 kB]
Załącznik Niepełnosprawni w województwie śląskim [906 kB]
Załącznik Syntetyczna informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2010r. [1336 kB]
Załącznik Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w 2009 roku [876 kB]
Załącznik Popyt na pracę w III kwartale 2010 roku. [688 kB]
Załącznik Rynek pracy w województwie śląskim w 2009 r. [1110 kB]
Załącznik Syntetyczna informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2009r. [424 kB]
Załącznik Sytuacja młodzieży na rynku pracy w województwie śląskim. Stan na 31.10.2009r. [696 kB]
Załącznik Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w województwie śląskim [1241 kB]
Załącznik Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w 2008 roku [626 kB]
Załącznik Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim (stan na 30.04.2009 r.) [1492 kB]
Załącznik Rynek pracy w województwie śląskim w 2008 roku [1611 kB]
Załącznik Śląski rynek pracy w statystyce 2000 - 2008 [14305 kB]
Załącznik Analiza potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy [1796 kB]
Załącznik Kobiety na śląskim rynku pracy (2000 - 30.06.2008) [796 kB]
Załącznik Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy [835 kB]
Załącznik Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego na koniec II kwartału 2008 r. [277 kB]
Załącznik Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r. [286 kB]
Załącznik Sytuacja na śląskim rynku pracy w 2007 roku [848 kB]
Załącznik Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim – III kwartał 2007 [194 kB]
Załącznik Rekwalifikacja i potrzeby szkoleniowe w świetle analiz WUP [549 kB]
Załącznik Sytuacja na rynku pracy w sojewództwie śląskim - I kwartał 2007 [152 kB]
Załącznik Śląski rynek pracy w 2006 r. [1159 kB]
Załącznik Struktura kształcenia ustawicznego na poziomie ponadgimnazjalnym i zawodowycm w latach 2001-2006 [93 kB]
Załącznik Śląski rynek pracy w 2005 r. [743 kB]
Załącznik Śląski rynek pracy w 2004 r. [1253 kB]