Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Analizy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2012 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2011 roku część II - prognostyczna download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2011 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2011 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2010 roku część II - prognostyczna download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w II półroczu 2010 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2010 roku cz. 2 download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2009 roku cz. 2 pdf
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2009 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2009 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2008 roku cz. 2 pdf
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2008 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2008 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2007 roku cz. 2 download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2007 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2007 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim na koniec 2006 roku download
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w I półroczu 2006 roku

Głównym celem badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest stworzenie ich rankingów, które stanowią narzędzie dla monitoringu, czyli procesu systematycznego śledzenia zjawisk zachodzących na rynku pracy. Monitoring pozwala na formułowanie ocen i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych i ma służyć lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców.Opracowanie zawiera analizę skali i struktury bezrobocia w zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. Bada także zawody wykazujące deficytowość lub nadwyżkę pracowników. Zawody deficytowe i nadwyżkowe zostały wyznaczone w oparciu o następujące mierniki:- średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w zawodzie,- wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów,- wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie,- wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie,- wskaźniki struktury bezrobotnych według zawodów,- wskaźniki struktury bezrobotnych według PKD, - wskaźniki struktury ofert pracy według zawodów,- wskaźniki struktury ofert pracy według PKD.- określenie kierunków zmian w odniesieniu do zawodów wywierających największy wpływ na rynek pracy.

Jest to pierwszy raport z monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opracowany zgodnie z zaleceniami metodologicznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

download