Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy

Zostały zakończone – zlecone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – badania na temat „Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy – problemy edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego”.

Badania ankietowe przeprowadzono na próbie 1 600 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego w wieku produkcyjnym.
Celem badań było:
-    ustalenie posiadanych przez respondentów umiejętności (w tym miękkich tzw. kluczowych) i kwalifikacji zawodowych, zdiagnozowanie, jakie umiejętności i kwalifikacje są dostępne i najbardziej powszechne na wojewódzkim rynku pracy oraz jakie zawody wykonują, mając określone wykształcenie/kwalifikacje formalne, mieszkańcy naszego województwa,
-    rozpoznanie wiedzy i wyobrażeń respondentów na temat aktualnych i przyszłych oczekiwań pracodawców co do najbardziej pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowników,
-    zdiagnozowanie aspiracji społecznych (w tym zawodowych) oraz potrzeb edukacyjnych różnych kategorii społecznych mieszkańców województwa śląskiego oraz ich różnorakich uwarunkowań (pozytywnych i negatywnych – stymulatorów i barier), a także poznanie kryteriów wyboru kierunków kształcenia i zawodu, gotowości na różne sposoby dostosowania się do zachodzących zmian społecznych i gospodarczych (w tym gotowości do zmiany zawodu, miejsca zamieszkania itp.).
Analiza materiału empirycznego oraz wnioski i rekomendacje zostały przedstawione dla obszaru całego województwa śląskiego jak i dla poszczególnych podregionów.

Raport z badań dostępny jest tutaj (zakładka Badania i Analizy)


Oprac. Obserwatorium