Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3039/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/PWP/2012 dla Poddziałania 8.1.3  „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ", Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf

Sporządziła: Katarzyna Pieter