Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa wniosków w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3037/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe – pdf

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK termin wysłania pism do Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach  Komisji Oceny Projektów dotyczący III rundy konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2012 z przyczyn formalno-prawnych zostaje przedłużony o 3 dni robocze, tj. do dnia 9.11.2012 r.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.            

Sporządził: Piotr Kotania