Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Jak pomagać w planowaniu kariery – zapraszamy na szkolenie

Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach organizuje 28 listopada bezpłatne szkolenie „Planowanie kariery zawodowej”, skierowane do partnerów rynku pracy województwa śląskiego – instytucji świadczących niekomercyjne usługi na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Zajęcia mają charakter warsztatowy, a mogą w nich wziąć udział specjaliści zajmujący się na co dzień problematyką aktywizacji osób bezrobotnych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Ujęcia definicyjne pojęcia kariera zawodowa.
2.    Modele kariery zawodowej.
3.    Elementy planowania kariery zawodowej.
4.    Plan rozwoju kariery zawodowej.

W przypadku zainteresowania skierowaniem pracownika, prosimy o przesłanie imiennego zgłoszenia, zgodnie z załączonym wzorem   download   do 14 listopada:
•    faksem na numer: 032/ 757 33 41; lub
•    na e-mail: mlyzwinska@wup-katowice.pl ; lub
•    pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Kościuszki 30. Instytucja delegująca pokrywa koszty delegacji swojego pracownika. Szczegółowe informacje oraz listę osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy odrębnymi pismami skierowanymi bezpośrednio do zainteresowanych instytucji.