Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.1

W okresie od 1. 09. 2012 r. do 30. 09. 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 2 umowy na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Działania 6.2 oraz 35 umów na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1.

Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła procedurę, iż zbiorcza informacja o kolejno podpisanych w ramach danego konkursu zamkniętego lub rundy konkursu otwartego umowach publikowana będzie każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zestawienie zawartych umów - pdf

Sporządził: Mateusz Cieniawa