Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Lista rankingowa wniosków w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2084/69/IV/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów dotyczących realizacji typów projektów nr 1-4 w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011 dla Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa dotycząca realizacji typów projektów nr 1-4pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe dotycząca realizacji typów projektów nr 1 - 4pdf

oraz

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2085/69/IV/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów dotyczących realizacji typu projektów nr 5 w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Lista rankingowa dotycząca realizacji typu projektów nr 5 (projekty badawcze) – pdf

Lista wniosków spełniających minimum punktowe dotycząca realizacji typu projektów nr 5pdf

Sporządziła: Wioletta Trzos