Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Nowa wersja 4.2.9 Generatora Wniosków Płatniczych

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 4.2.9 Generatora Wniosków Płatniczych.

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące zmiany:

  • Podczas pierwszego uruchomienia, GWP automatyczne tworzy katalog pn. „Wnioski płatnicze”. W katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.
  • Zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

UWAGA: Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

  • Do 22 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 4.2.8 jak i 4.2.9.
  • Od 23 sierpnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.9 GWP

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych

Sporządził: Michał Kuc