Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Przedsiębiorczość po portugalsku

W dniach 26 czerwiec – 03 lipiec br. w Portugalii odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu wymiany doświadczeń pn. „Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku” (Program Leonardo da Vinci). 

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ADRIMAG, występującym w roli Organizacji Goszczącej. Do uczestnictwa w projekcie WUP w Katowicach zaprosił przedstawicieli instytucji, organizacji i podmiotów działających m.in. na rzecz wpierania i rozwoju terenów wiejskich w województwie śląskim.Celem wizyty studyjnej było zdobycie wiedzy na temat form wspierania sektora MŚP i przedsiębiorczości na terenach wiejskich w Portugalii (instrumenty,narzędzia,metody), a także znalezienie rozwiązań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, możliwych do zaadaptowania w województwie śląskim. W tym celu delegacja odbyła szereg wizyt szkoleniowo-doradczych w portugalskich instytucjach świadczących usługi na rzecz rozwoju MŚP oraz wpierania przedsiębiorczości w regionie.

Więcej o projekcie.

Sporządziła: Ilona Wiącek