Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Ogłoszenie konkursów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2011 oraz konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na trwającą procedurę aktualizacji Planu Działania na rok 2011, dokumentacje konkursowe opublikowane zostaną najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru tj. 04.08.2011 r.

Jednocześnie informuje, że nowe „Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 (...) oraz Poddziałania 8.1.2 (...) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim” są dostępne w zakładce „Dokumenty programowe”.

Uwaga: Osoby chcące uzyskać pisemne potwierdzenie złożenia wniosku w Zespole ds. Promocji i Informacji, proszone są o przyniesienie wraz z wnioskiem WYPEŁNIONEGO FORMULARZA POTWIERDZENIA, dostępnego poniżej:

Potwierdzenie złożenia wniosku -  [word]

Sporządził: Michał Kuc